listny

listny taki, który dotyczy liścia.
listny taki, który jest zrobiony z liści.
listny taki, który ma liście, taki, który naturalnie charakteryzuje się tym, że są w nim/ na nim liście.

Inne hasła:

petrel hawajski, petrel ciemnogrzbiety, artroleptowate, artrolepty, nieświszczuk białoogonowy, nieświszczuk czarnoogonowy, nieświszczuk meksykański, merzyk gwiazdkowaty, merzyk ciernisty, merzyk drobnociernisty, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

listny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,