kazuistyczny

kazuistyczny taki, który jest zawiły, trudny do zrozumienia, często nieszczery, pokrętny; manipulacyjny.
kazuistyczny związany z kazuistyką - metodą formułowania zasad i przepisów, polegającą na przewidywaniu szczegółowych przypadków.
kazuistyczny związany z kazuistyką - subdyscypliną medyczną zajmującą się studiowaniem konkretnych przypadków.

Inne hasła:

rzekotka wylęgarka, rzekotka trawna, krzewikowate, krzewik, rzekotka wielka, błotniszkowate, chwytnica lemurowata, źródliskowiec, źródliskowiec zmienny, źródliskowiec tujowaty, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

kazuistyczny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,