katartyczny

katartyczny taki, który powoduje katharsis lub jest skutkiem katharsis, przynosi efekt katharsis na skutek silnego przeżycia artystycznego, estetycznego.
katartyczny związany z katharsis, dotyczący katharsis jako zjawiska w psychologii.
katartyczny taki, który oczyszcza, powoduje rozładowanie napięcia, uwolnienie się od silnych emocji, uczuć.

Inne hasła:

IMP, cent, gulden, eksponentka, zakonniczka, dyszel, bajura, klekot, łuk, przodownica pracy, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

katartyczny krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,