F

F w chemii: symbol fluoru.
f dźwięk muzyczny, którego częstotliwość w oktawie razkreślnej wynosi 349,6 Hz..
F jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenh
°F jedna ze skal pomiaru temperatury, używana do pomiaru w krajach stosujących imperialne jednostki miar do połowy XX wieku, nadal stosowana w USA, Kajmanach, Bahamach oraz Belize; obecnie skalę Fahrenh
F symbol jednostki pojemności elektrycznej w układzie SI.
F częsty symbol franka (waluty).

Inne hasła:

zwarcie, zwarto, ozdobnie, lipnie, cichusieńko, cichusieńko, cichusieńko, cichusieńko, cichusieńko, zwyczajnie, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

F krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,