czarna skrzynka

czarna skrzynka urządzenie rejestrujące parametry lotu samolotu; jego zapis wykorzystywany jest w celu ustalenia przyczyn i przebiegu nienormalnego zachowania samolotu.

Inne hasła:

granda, głodowanie, mecenat, patronat, perypetia, perypetia, postrach, pożycie, rewanż, ścięcie, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

czarna skrzynka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,