cieniuchno

cieniuchno bardzo cienko - tak, że coś jest cienkie, stanowi pewną warstwę i nie jest ona gruba; tak, że coś ma niewielki przekrój, niewielką grubość.
cieniuchno bardzo cienko - tak, że dźwięk jest wysoki, piskliwy.
cieniuchno bardzo cienko - słabo, marnie, kiepsko, w sposób, który pozostawia do życzenia, tak, że coś łatwo jest przebić.
cieniuchno bardzo cienko - tak, że coś, co nie istnieje fizycznie, jest uznawane za ulotne, wątłe, ledwie nawiązane.
cieniuchno bardzo cienko - tak, że coś jest cienkie, ma pewien kształt, zwykle wąski, w którym występuje nieduża szerokość lub nieduży obwód.
cieniuchno bardzo cienko - tak, że coś charakteryzuje się niską wartością jakiegoś czynnika.
cieniuchno bardzo cienko - w sposób nieznaczny, delikatny, tak, że coś łatwo przeoczyć.
cieniuchno bardzo cienko - tak, że coś wydaje się trudne, delikatne, niepewne.

Inne hasła:

orlean, przesuwnik, samoopodatkowanie, socjografia, orlean, annato, stryjostwo, polan, syntetyka, źrebiątko, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

cieniuchno krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,