bardzo cienko - tak, że coś charakteryzuje się niską wartością jakiegoś czynnika

cieniutko bardzo cienko - tak, że coś charakteryzuje się niską wartością jakiegoś czynnika.
cieniuchno bardzo cienko - tak, że coś charakteryzuje się niską wartością jakiegoś czynnika.

Inne opisy:

mieszkanka Huculszczyzny, kobieta pochodzenia huculskiego
izolacja przewodów lub innych elementów elektrycznych, przewodzących wysokie napięcie, by zapobiec możliwości porażenia prądem
Marek Porcjusz Katon, ur. 234 r.p.n.e., zm. 149 r.p.n.e., mówca, polityk i pisarz rzymski
twórczość, myśl społeczno-polityczna Katona
>
język kantoński - jeden z języków chińskich używany na południu Chin, w Hongkongu i Makau
Johannes Kepler - niemiecki matematyk, astronom i astrolog, jedna z czołowych postaci rewolucji naukowej w XVII wieku
członek wspólnoty, kościoła chrześcijańskiego, który jest wierny doktrynie sabatarianizmu - przekonania o świętości dnia sobotniego, od zachodu słońca w piątek, do zachodu słońca w sobotę
nurt wyznań chrześcijańskich, w których najważniejsze jest przekonanie o świętości dnia sobotniego, od zachodu słońca w piątek, do zachodu słońca w sobotę
tradycyjny dworek szlachecki, opisany w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

bardzo cienko - tak, że coś charakteryzuje się niską wartością jakiegoś czynnika krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,