antymadziarski

antymadziarski wrogi, nieprzychylny wobec Węgrów i ich przodków - Madziarów oraz wobec tego, co z nimi związane.

Inne hasła:

barbórkowy, barbórkowy, bożonarodzeniowy, brewiarzowy, coniedzielny, dożynkowy, dziękczynny, gwiazdkowy, imieninowy, karnawałowy, otwierać serce, płynąć pod prąd, brać w obroty, obsypywać się, zhaftować się, cofać się rakiem, cofnąć się rakiem, wyrosnąć na ludzi, wynosić się, kłócić się,

antymadziarski krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,