związek między przyczyną a skutkiem

związek przyczynowy związek między przyczyną a skutkiem.

Inne opisy:

zdolność danego obszaru do przyjęcia określonego obciążenia turystycznego, które nie powoduje zachwiania równowagi biocenotycznej środowiska naturalnego i pogorszenia warunków do wypoczynku
w dyscyplinach orientacji terenowej: linia oddzielającą obszary, na których znajdują się różne formacje roślinne
umowa międzynarodowa, najczęściej dwustronna, upraszczająca zasady ruchu transgranicznego w obrębie rejonu turystycznie atrakcyjnego, odwiedzanego przez obywateli stron umowy
rodzaj długo palącego się ogniska z dwóch dopasowanych do siebie bali drewnianych
liczba turystów, jaką może pomieścić dany teren lub element infrastruktury turystycznej bez negatywnego wpływu na jakość rekreacji oraz stan środowiska
członek Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej, który zdał stosowny egzamin i posiada kwalifikacje do organizowania i prowadzenia różnych form działalności w zakresie turystyki górskiej
wytrzymałościowy sport zespołowy łączący bieg lub marsz z orientacją w terenie
osoba lub organizacja, która oferuje produkty turystyczne w postaci gotowego pakietu usług
znak ustawiany przy wjeździe do miejscowości lub regionu na powitanie przyjeżdżającym osobom
dział telekomunikacji dotyczący przesyłania informacji w postaci danych dyskretnych
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

związek między przyczyną a skutkiem krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,