związany z oświatą, szkolnictwem i nauczaniem

oświatowy związany z oświatą, szkolnictwem i nauczaniem.

Inne opisy:

jeden z mechanizmów obronnych znanych w psychologii, odmiana substytucji, polegająca na wynagradzaniu siebie za braki lub defekty
zastępczość funkcji, przejęcie funkcji utraconego albo chorego narządu przez inny narząd
produkcja, która jest w trakcie realizacji w dniu bilansu księgowego
wśród niektórych owadów osobnik w roju, który składa jaja
zorganizowane zbiorowisko osobników pszczoły miodnej, złożone zwykle z jednej matki, różnej liczby pszczół robotnic oraz trutni
kobieta, w której łonie rozwijało się dziecko i która je urodziła
cecha gramatyczna wskazująca na dwa obiekty
wymiociny - treść żołądka usunięta z organizmu
odniesienie zwycięstw przez jednego sportowca w krótkim czasie (w klasycznym rozumieniu w ciągu jednego roku kalendarzowego), najbardziej prestiżowych zawodów w danej dyscyplinie
nadwyżka czegoś (również niematerialnego), coś, co ma starczyć na później
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

związany z oświatą, szkolnictwem i nauczaniem krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,