związany z Krzepicami

krzepicki związany z Krzepicami.

Inne opisy:

taki, który wypowiada się w trzeciej osobie, stosuje formy trzeciej osoby
o grze komputerowej: taki, który wizualnie prezentuje perspektywę trzeciej osoby, czyli obserwatora umieszczonego za plecami kierowanej postaci
sformułowany w trzeciej osobie
taki, który powstał w zeszłym miesiącu, pochodzi z zeszłego miesiąca, był aktualny, obowiązywał w zeszłym miesiącu
taki, który nastąpił, wydarzył się, miał miejsce w zeszłym miesiącu
związany z intermedium - utworem scenicznym granym w przerwach między aktami
związany z intermedium - utworem instrumentalnym pełniącym funkcję wstawki
nacechowany inwencją, taki, który jest pomysłowy, umie wymyślać, ma wyobraźnię i zdolność inwencji
związany z intermedium - utworem scenicznym pełniącym funkcję wstawki
związany z inwencją, dotyczący inwencji
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

związany z Krzepicami krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,