związany z ergonomią

ergonomiczny związany z ergonomią.

Inne opisy:

nauka badająca genezę, funkcję i cele kary oraz skuteczność zastosowania systemów kary w organizacjach więziennych
z lekceważeniem, pogardą o pensjonarce
określenie okresu złożonego z pęciu jednostek czasu, np. pięciu dni, pięciu lat
potoczna nazwa pepeszy
środowisko, z którego wywodzią się utalentowani ludzie
miejsce, ośrodek, w którym szkoli się przyszłe kadry zawodowe, artystyczne itp
przestarzała nazwa szkółki leśnej, czyli terenu wydzielonego do hodowli drzewek i krzewów
drobny, krzewiasty aster o jasnofioletowych kwiatach
microtia - wada wrodzona, niecałkowity brak małżowiny usznej
wrodzona wada układu nerwowego, której podstawową cechą są zaburzenia w tworzeniu i zamykaniu cewy nerwowej w toku rozwoju płodowego
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

związany z ergonomią krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,