związany z ekspropriacją krzyżówka

ekspropriacyjny związany z ekspropriacją.

Inne opisy:

rybołowowate, Pandionidae - rodzina ptaków z rzędu szponiastych (Acciptriformes)
rybołowy, Pandionidae - rodzina ptaków z rzędu szponiastych (Acciptriformes)
Sagittariidae - monotypowa rodzina ptaków z rzędu szponiastych (Acciptriformes)
kurowate, Phasianidae – rodzina ptaków z rzędu grzebiących (Galliformes)
grzebiące, Galliformes – rząd ptaków z podgromady Neornithes; obejmuje gatunki lądowe, grzebiące, zamieszkujące wszystkie strefy klimatyczne na całym świecie, poza niektórymi wyspami
nogale, Megapodiidae - rodzina ptaków z rzędu grzebiących (Galliformes)
czubacze, Cracidae - rodzina ptaków z rzędu grzebiących (Galliformes); obejmuje gatunki lądowe, zamieszkujące Amerykę od Meksyku na północy po Ziemię Ognistą na południu
Opisthocomiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes
żurawie, żurawie właściwe, Gruidae – rodzina ptaków z rzędu żurawiowych (Gruiformes)
żurawie, żurawiowate, Gruidae – rodzina ptaków z rzędu żurawiowych (Gruiformes)
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Małpa z rodziny wąskonosych, zamieszkuje gęste lasy, występuje w Afryce
Małpa z rodziny wąskonosych, zamieszkuje Indie i Pakistan
Małpa z rodziny wąskonosych, zamieszkuje lasy tropikalne, bezdrzewne tereny skaliste oraz bagna mangrowe
Małpa z rodziny wąskonosych, zamieszkuje tereny otwarte (stepy i sawanny)
Małpa z wyspy Borneo, z okazałym narządem powonienia
Małpa żyjąca głównie w Afryce i na Półwyspie Arabskim
Małpa żyjąca gromadnie w lasach zachodniej Afryki
Małpa żyjąca na Gibraltarze
Małpa żyjąca w Afryce i na Półwyspie Arabskim
Małpa, kret i pies
Małpa, słoń lub delfin
Małpa, u której wykryto czynnik krwi Rh
Małpa, u której wykryto istnienie czynnika Rh
Małpi …, plac zabaw i ćwiczeń zręcznościowych
Małpi zabieg higieniczny
Małpia czynność
Małpiatka madagaskarska wielkości kota
Małpiatka o dużych oczach, żyjąca na Madagaskarze
Małpiatka o dużych oczach, żyjąca w Azji i południowej Afryce
Małpiatka o popielatej, gęstej sierści i ogonie w czarne i białe pierścienie

związany z ekspropriacją krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,