związany z drążkiem - pałką

drążkowy związany z drążkiem - pałką.

Inne opisy:

przedstawiciel protistów zwierzęcych z grupy otwornic (Foraminifera)
paciorkowiec - kulista bakteria Gram-dodatnia, tlenowa lub względnie beztlenowa
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności
bardzo cienka bakteria w kształcie pręcika; reprezentant rodziny Mycobacteriaceae
w ogrodnictwie: pęd, który wydaje owoce, pośredni pomiędzy pędem skróconym a długim
bezkręgowiec z typu płazińców; pasożytniczy
pojedynczy okaz pajęczaka z rzędu roztocze (Acari)
określenie służące do wspólnego opisu bezczaszkowców i osłonic
niewielkie zwierzę przybrzeżnej strefy ciepłych mórz o dużym zasoleniu; żyje zagrzebany na dnie, ciało długości 6-8 cm, bocznie spłaszczone, o wydłużnym, lancetowatym kształcie
szkielet wewnętrzny, somatyczny składający się z mózgoczaszki, kręgosłupa, żeber, mostka i struny grzbietowej
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

związany z drążkiem - pałką krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,