związany z dolotem - manewrem lotniczym krzyżówka

dolotowy związany z dolotem - manewrem lotniczym.

Inne opisy:

ministerstwo - instytucja zarządzana przez ministra; zwyczajowe rozumienie terminu
długi kawałek materiału, skóry lub papieru, który służy do spinania, podtrzymywania czegoś
ogół sygnałów odbieranych za pomocą wzroku, przekazywanych przez nadajnik i odczytywanych przy użyciu odbiornika, np. telewizora
w górnictwie: długie wyrobisko
w geologii: fragment zbocza górskiego, często pionowy lub bardzo stromy; we wspinaczce: stromy teren skalny lub lodowy o w miarę jednolitej wystawie. {#L: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ściana_(geomorf
malarka, która zarabia kopiowaniem znanych obrazów
kobieta, która sporządza kopie dla archiwum
zwyczajowe określenie kobiety-mecenasa, prawniczki, zwykle adwokatki, radczyni prawnej lub doradczyni podatkowej (określenie wywodzące się ze zwrotu grzecznościowego "mecenas", ale nie pełniące analo
w prawie: pełnomocniczka występująca w imieniu oskarżonego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub decyzji sądu
kobieta popierająca rozwój literatury i sztuki, która udziela wsparcia finansowego artystom, instytucjom kulturalnym lub naukowym
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Dźwignia otwierająca broń łamaną
Dźwignia przy studni
Dźwignia ułatwiająca podnoszenie ciężkich przedmiotów
Dźwignia ułatwiająca uniesienie czegoś ciężkiego
Dźwignia umożliwiająca regulację pracy urządzenia (potocznie)
Dźwignia w instrumentach muzycznych
Dźwignia w mechanizmie zawieszenia kół samochodu
Dźwignia w zawieszeniu pojazdu
Dźwignia wahadłowa
Dźwignia wożona w aucie
Dźwignia wożona w bagażniku auta
Dźwignia z rączką
Dźwignica
Dźwignica na statku do podnoszenia lub opuszczania kotwicy, łodzi
Dźwignica używana np. na kolei
Dźwignica z rozpiętą między dwiema wieżowymi podporami liną nośną
Dźwignik
Dźwina – Ryżanin, Sekwana - ?
Dzwon – duma Wawelu
Dzwon – ludwisarnia, tektura - ?

związany z dolotem - manewrem lotniczym krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,