zrobić coś, pobłażając komuś

spojrzeć przez palce zrobić coś, pobłażając komuś.
popatrzeć przez palce zrobić coś, pobłażając komuś.

Inne opisy:

33 lata
33 lata; rzadkie
stan gospodarki, w którym, w dłuższym okresie, rozmiary produkcji, dochody podmiotów gospodarczych, nakłady inwestycyjne i obroty handlowe utrzymują się na względnie stałym, zwykle stosunkowo niskim
teoria ekonomiczna, w ramach której rozpatruje się m.in. sposób zorganizowania sprawnie funkcjonującej gospodarki, konstrukcję właściwego systemu podatkowego czy metodę optymalnego zróżnicowania doch
różnica pomiędzy kwotą, jaką nabywca jest skłonny zapłacić za określoną ilość dobra, a kwotą jaką musi rzeczywiście zapłacić; jest miarą korzyści czerpanej z konsumpcji danej ilości dobra; stanowi je
zjawisko, które pokazuje, że mimo iż wewnątrz danego społeczeństwa ludzie o wyższych dochodach wykazują wyższy poziom satysfakcji z życia, efekt ten nie istnieje pomiędzy krajami o różnych poziomach
akłócenie zgodnego z prawami Keplera ruchu ciał niebieskich, spowodowane głównie obecnością innych ciał, ale także oporem ośrodka oraz spłaszczeniem ciała centralnego
bitwa rozegrana na pograniczu Podola i Wołynia w dniach 23-25 września 1648 roku, jedna z najbardziej dotkliwych klęsk w historii oręża polskiego w czasie powstania Chmielnickiego
zbiór ludzi, w którym brak więzi, interakcji i struktury społecznej, wyróżniony na podstawie posiadania pewnych cech przez członków tego zbioru
rodzaj efektywności, na którą składają się efektywność adaptacyjna i efektywność innowacyjna
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

zrobić coś, pobłażając komuś krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,