zbiorowisko roślinne; roślinność

zieloność zbiorowisko roślinne; roślinność.

Inne opisy:

ściągać na siebie ewentualne nieprzyjemności, aby ktoś inny był bezpieczny
otaczać coś lub kogoś
otoczyć coś lub kogoś
ufać komuś
oszukiwać kogoś, żartować z niego, nie pozwalać się demaskować, odgadywać jakiejś tajemnicy
mieć w nadmiarze, opływać w coś
wydać się wielkim, wspaniałym, mocno na kogoś oddziałać
wydawać się wielkim, istotnym, wspaniałym, mocno na kogoś oddziaływać
wytwarzać w dużych ilościach; efektem fabrykowania jest jakiś produkt
o procesach niezależnych od człowieka - zmienić, przeinaczyć, zniknąć
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

zbiorowisko roślinne; roślinność krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,