zarządzać wszystkim, mieć wszystko pod całkowitą kontrolą krzyżówka

trzymać w rękach nici zarządzać wszystkim, mieć wszystko pod całkowitą kontrolą.
skupiać w rękach nici zarządzać wszystkim, mieć wszystko pod całkowitą kontrolą.

Inne opisy:

czynność wykonywana przez artystę mająca na celu uwypuklenie plastyczności przedstawienia
mała forma teatralna polegająca na wystąpieniu jednego aktora
utwór (filmowy, literacki, sceniczny) o tematyce moralnej, przedstawiający moralne rozterki bohaterów, niosący przesłanie moralne
zdrobniale o zespole muzycznym, kapeli
zdrobniale o muzyce - przyjemnym brzmieniu, przyjemnych dźwiękach
fakt, który o czymś świadczy
kropla tłuszczu na powierzchni innego płynu
dziedzina sztuki zajmująca się wytwarzaniem przedmiotów użytkowych o wysokich walorach estetycznych
zbiór elementów dekoracyjnych
zespół środków językowych stosowanych w literaturze ze względów stylistycznych
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Dział metaloznawstwa obejmujący badania struktury metali i ich stopów
Dział meteorologii zajmujący się pomiarami różnych rodzajów promieniowania (np. świetlnego, jonizującego)
Dział metrologii obejmujący wykrywanie i pomiar promieniowania jonizującego oraz skażeń promieniotwórczych
Dział metrologii zajmujący się pomiarami aktywności preparatów promieniotwórczych
Dział metrologii zajmujący się pomiarami wielkości różnego rodzaju promieniowania, wydajności źródeł i efektów tego promieniowania
Dział mleczarstwa
Dział morfometrii dotyczący gór
Dział muzykologii dotyczący życia i twórczości najwybitniejszego polskiego kompozytora
Dział nauk humanistycznych obejmujący badania nad językiem i literaturą jakiegoś narodu lub kręgu cywilizacyjnego
Dział nauki, gospodarki
Dział nauki i techniki zajmujący się przystosowaniem w lotnictwie systemów sterowania, nawigacji
Dział nauki lub gospodarki
Dział nauki o elektryczności zajmujący się ruchem i oddziaływaniem ładunków i prądów elektrycznych
Dział nauki o literaturze obejmujący analizę i systematykę form literackich
Dział nauki o literaturze zajmujący się opisem, analizą porównawczą i systematyzacją stylów językowych
Dział nauki o żegludze
Dział nauki o żegludze zajmujący się opisem wód i wybrzeży, z punktu widzenia potrzeb żeglugi, w zależności od pory roku i stanu pogody
Dział nauki techniki zajmujący się podstawami teoretycznymi i zastosowaniem zjawisk elektrycznych i magnetycznych do celów praktycznych
Dział, oddział, wydział urzędu, organizacji, towarzystwa
Dział odlewni żeliwa, w którym wyrabia się formy

zarządzać wszystkim, mieć wszystko pod całkowitą kontrolą krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,