zarośla, zwłaszcza w miejscach podmokłych

komysze zarośla, zwłaszcza w miejscach podmokłych.

Inne opisy:

zawartość miarki - naczynia
w Kościele katolickim nabożeństwo wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia go do grobu
nabożeństwo odprawiane w maju w Kościele katolickim ku czci Matki Bożej, podczas którego odmawia się lub odśpiewuje Litanię Loretańską oraz modlitwę Pod Twoją Obronę
osada na terenie Wielkiego Stepu, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami, składająca się z kolonii jurt oraz kręgu pastwiskowego otaczającego tę kolonię
pośpieszny list lub paczka
osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją
osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją
osoba, która rządzi danym państwem razem z kimś innym (lub kilkoma innymi osobami), równym mu formalnie rangą i pozycją
funkcja działalności państwa polegającą na rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest osoba fizyczna lub podmiot podobny (np. osoba prawna)
tajemnicza siła nadprzyrodzona, która pilnuje porządku, utorzsamiana niekiedy z wymiarem sprawiedliwości
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

zarośla, zwłaszcza w miejscach podmokłych krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,