w stopniu, który nie jest duży krzyżówka

nieco w stopniu, który nie jest duży.
trochę w stopniu, który nie jest duży.
Wielki leksykon krzyżówkowy ponad 580 tys. haseł kup e-book

Inne opisy:

dział matematyki, który wyodrębnił się jako samodzielna dziedzina na przełomie XIX i XX wieku, wraz z dążeniem do dogłębnego zbadania podstaw matematyki
dział matematyki, a zarazem logiki matematycznej zapoczątkowany przez niemieckiego matematyka Georga Cantora pod koniec XIX wieku
dział logiki matematycznej, którego początki sięgają lat trzydziestych XX wieku
dział logiki matematycznej zajmujący się analizą pojęcia dowodu oraz możliwych sposobów używania go w rozważaniach matematycznych
różne odmiany abstrakcji niegeometrycznej w obrębie sztuki współczesnej
szerokość lub długość geograficzna mierzona w stopniach, minutach i sekundach kątowych
jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka 0, a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi
południk przechodzący przez bieguny geograficzne Ziemi, które leżą na jej osi obrotu
południk przechodzący przez bieguny magnetyczne
oś odciętych układu współrzędnych geodezyjnych mapy
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Określony ustawą czas urzędowania organu lub pracownika administracyjnego
Określony ustawą czas urzędowania prezydenta
Określony ustawą czas urzędowania prezydenta, sejmu
Określony ustawą czas urzędowania sejmu, senatu, prezydenta
Określony ustawą okres, przez który pełnią urząd posłowie
Określony w procentach udział autora w dochodzie z wydania jego książki
Określony w procentach udział autora w dochodzie z wystawienia jego sztuki
Okresowa obfitość grzybów lub owoców
Okresowa praca zarobkowa za granicą
Okresowa praca zarobkowa za granicą (potocznie)
Okresowa sprzedaż książek albo rękodzieł i sztuki ludowej
Okresowa sprzedaż, np. książek
Okresowa zmiana sierści przez niektóre zwierzęta
Okresowe izolowanie ludzi przybyłych z miejsc dotkniętych epidemią
Okresowe koszenie łąk, pierwsze zwykle w maju
Okresowe kurczenie się i rozkurczanie pewnych typów gwiazd, związane ze zmianami jasności
Okresowe kurczenie się i rozszerzanie pewnych typów gwizd zmiennych fizycznie
Okresowe nasilanie się i zmniejszanie procesów życiowych
Okresowe ... pamięci
Okresowe ustąpienie objawów choroby

w stopniu, który nie jest duży krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,