uzupełniać tablicę danych sztucznymi danymi

imputować uzupełniać tablicę danych sztucznymi danymi.

Inne opisy:

taki, który postrzegany jest jako reprezentujący nowe (nowatorskie) tendencje na gruncie zjawisk o określonej, opartej na określonych konwencjach charakterystyce
o człowieku: taki, który dąży do perfekcji, chce osiągać wyłącznie doskonałe rezultaty, jest perfekcjonistą
taki, w którym życie zamarło, w którym przebywa garstka osób
przenośnie: taki, który przybrał pewien kształt, przestał się zmieniać, okrzepł, ustalił się w jakiejś formie i tak trwa lub trwał
o człowieku, jego naturze: odznaczający się okrucieństwem, skłonny do okrucieństwa, niecywilizowany, niemyślący, pozbawiony ludzkich odruchów
świadczący o czyimś zezwierzęceniu, właściwy dla kogoś zezwierzęciałego, niecywilizowanego, pozbawionego ludzkich odruchów
taki, którego składnikiem jest agar
taki, który przypomina burleskę, jest właściwy burlesce
taki, który jest żółty z czerwonawym odcieniem
związany z dziesięciną
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

uzupełniać tablicę danych sztucznymi danymi krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,