ujawnić jakieś informacje, uczynić je dostępnym

wydobyć na światło dzienne ujawnić jakieś informacje, uczynić je dostępnym.
wyciągnąć na światło dzienne ujawnić jakieś informacje, uczynić je dostępnym.

Inne opisy:

teoria, której głównym przedmiotem zainteresowań są dochody pieniężne, przy czym badania dotyczą źródeł ich powstawania (czynników określających wielkość dochodu) oraz kierunków i sposobu wydatkowani
gospodarka, która składa się zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego
żywa zawiesina bakterii heterotroficznych i pierwotniaków, które rozkładają organiczne składniki ścieków na proste, nietoksyczne substancje nieorganiczne
w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu komputera będącego nadawcą pakietu
ilościowa relacja między całkowitym wzrostem zatrudnienia a wzrostem zatrudnienia przy robotach publicznych, określonaprzez krańcową stopę konsumpcji
w protokole IP liczba nadawana interfejsowi sieciowemu komputera będącego odbiorcą pakietu
zjawisko polegające na dążeniu przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lub inne organizacje (np. grupy interesów) do uzyskania korzyści materialnych przez wywieranie wpływu na otoczenie gospodarcze lu
teoria zakładająca, że przebieg cyklu koniunkturalnego jest modyfikowany przez polityków, którzy manipulują instrumentami polityki makroekonomicznej (narzędzia polityki monetarnej i fiskalnej) w celu
adres służący do obliczania adresu bezwzględnego
w genetyce: zmienność fenotypów determinowanych przez identyczne genotypy organizmów, które rozwijają się w innych środowiskach
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

ujawnić jakieś informacje, uczynić je dostępnym krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,