tonacja w muzyce, dur

major tonacja w muzyce, dur.

Inne opisy:

pisarz, osoba zajmująca się tworzeniem literatury
rodak
osoba pełniąca ważną funkcję, piastująca wysoki urząd wiążący się ze znacznym prestiżem
ktoś ważny, liczący się
oficjalne wspieranie kogoś - na przykład artysty, uczonego - przez instytucję lub osobę
jedna z form zależności politycznej, w której państwo posiadające własny ustrój uzależnione jest w swej polityce od państwa silniejszego (protektora)
dawniej: osoba, która przepisywała teksty, nie tylko zawodowo (lub w związku z powołaniem) oraz spisywała teksty np. ze słuchu, pod dyktando
terytorium pozostające w zależności od innego, silniejszego, będące pod jego kontrolą
symbole władzy monarszej, królewskiej, np. korona, berło, jabłko itp
ogólna nazwa krojów pisanek, zazwyczaj ozdobnych i cechujących się szczególnie dopracowanym, starannym i regularnym duktem
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

tonacja w muzyce, dur krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,