to, że ktoś staje się ubogim

dziadzienie to, że ktoś staje się ubogim.

Inne opisy:

zrobiony z glukozy, zawierający glukozę
zawierający glutaminę
taki, który odpowiada wartości średniej wyliczonej dla jednej doby, np. średniodobowe zużycie prądu
związany z gronem - grupą osób
związany z cłem
związany z Grecją nowożytną, np. poeta nowogrecki, literatura nowogrecka
związany z Noworosyjskiem, dotyczący Noworosyjska
taki, który zawiera magnez - metal, pierwiastek chemiczny
związany z alienacją, dotyczący alienacji, np. zachowania alienacyjne
pełen makaronizmów, obfitujący w makaronizmy, np. makaroniczny język, wiersz makaroniczny
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

to, że ktoś staje się ubogim krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,