to, że co jest bezpodstawne

bezpodstawność to, że co jest bezpodstawne.

Inne opisy:

ruch cieczy lub gazu
bardzo skomplikowany, nielaminarny ruch płynów
rodzaj śpiewu, polegający na wykonywaniu melodii na jednej samogłosce lub sylabie, może służyć jako ćwiczenie wokalne, lecz również być częścią utworu muzycznego
utwór (zazwyczaj) ćwiczeniowy, w którym śpiewa się jedną głoskę lub sylabę
pojedyncza zwrotka w utworze
jednowierszowy utwór, który przypomina wiersz
strofa o dwóch rymach, ok. 15 wersach, z refrenem, w którym dwukrotnie powtarza się początkowe słowa pierwszego wersu
lekki, przyjemny wiatr
wiatr silny, ale przyjemny, korzystny
zespół jazzowy podzielony na sekcje instrumentów dętych i sekcję rytmiczną
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

to, że co jest bezpodstawne krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,