taki, który związany jest z molem - gramocząsteczką

molowy taki, który związany jest z molem - gramocząsteczką.
molarny taki, który związany jest z molem - gramocząsteczką.

Inne opisy:

związany z atomem - cząstką pierwiastka; związany z budową i właściwościami atomu
dobry, korzystny
taki, który narzuca sobie i/lub innym jakiś rygor
chatakterystyczny dla Bizancjum, jeśli chodzi o styl - bogaty, ozdobny, kolorowy, świadczący o przepychu
związany z Algierią
związany z bluszczem, najczęściej: stworzony przez bluszcz, złożony z bluszczu, pochodzący od bluszczu
o charakterze, naturze człowieka: niesamodzielny, taki, który ulega wpływom, potrzebuje do funkcjonowania przykładu innego człowieka, szuka oparcia, często też pożywki dla własnego życia wewnętrznego
o człowieku: wyglądający, jakby miał anemię: chudy, blady, o niezdrowej cerze; taki, który wygląda słabo, chorowicie
taki, który jest typowy w niedokrwistości
chory na anemię, skłonny do niej
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

taki, który związany jest z molem - gramocząsteczką krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,