taki, który zabija szczury krzyżówka

szczurobójczy taki, który zabija szczury.

Inne opisy:

członkini góralskiej grupy etnograficznej ludności polskiej zamieszkującej część Beskidu Wyspowego i północną stronę Gorców
grupa etniczna pochodzenia chińskiego, zamieszkująca Kirgistan i Kazachstan
wydarzenie prowadzące do patalogii, odchylenia od norm przyjętych w danym społeczeństwie, np. wybryk chuligański
osoba wyznająca poglądy faszystowskie, ale formalnie nienależąca do grupy o takim charakterze
środki pieniężne przeznaczone na opłacenie pensji i składek pracowników
dodatkowa dolegliwość wymierzana sprawcy przestępstwa lub wykroczenia obok lub niekiedy zamiast kary
działania połowowe odbywające się na danym obszarze wodnym, w których uwzględnia się liczbę statków, czas pracy, narzędzia oraz zdolności połowowe
metoda rozliczania podatku VAT stosowana w przypadku małych podatników polegająca na tym, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uregulowania całości lub części należności, a nie, jak w przypadku p
aktywo o krótkim okresie zapadalności
gałąź przemysłu zajmująca się produkcją cukru z buraków lub trzciny cukrowej
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Oznaczenie na mapie wysokości jakiegoś punktu nad poziomem morza
Oznaczenie na recepcie
Oznaczenie najjaśniejszej gwiazdy w danym gwiazdozbiorze
Oznaczenie niewiadomej
Oznaczenie numerami
Oznaczenie płatności na każde wezwanie
Oznaczenie pokoju w hotelu
Oznaczenie przejścia dla pieszych
Oznaczenie przepisu prawnego
Oznaczenie punktu wysokości na mapie
Oznaczenie różnicy temperatur w stopniach Kelvina
Oznaczenie światłoczułości materiału fotograficznego
Oznaczenie terminu zdarzenia
Oznacznik
Oznaczona lub nieoznaczona, w analizie matematycznej
Oznaczona paginą
Oznaczona trasa wycieczkowa
Oznaczona wartość banknotów, znaczków pocztowych
Oznaczona wartość banknotu, znaczka pocztowego
Oznaczone lub nieoznaczone (w matematyce)

taki, który zabija szczury krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,