taki, który składa się z pięciu rzędów jakichś obiektów

pięciorzędowy taki, który składa się z pięciu rzędów jakichś obiektów.

Inne opisy:

związany z dekolonizacją
związany z depozycją, geologicznym procesem gromadzenia się osadów na dnie zagłębień terenu
związany z depozycją, czyli pozbawieniem duchownego jego urzędu
związany z depozycją, procesem samooczyszczania się środowiska z zanieczyszczeń i trujących związków
związany z deprecjacją, spadekiem wartości czegoś, obniżeniem się wartości
związany z deprecjacją, obniżeniem się wartości waluty
związany z dezinflacją, czyli spadkiem tempa inflacji
taki, który ma dysfunkcję
związany z globalizacją
związany z irenizmem, kierunkiem dążącym do zniwelowania różnic między chrześcijanami i przywrócenia jedności drogą wzajemnych ustępstw doktrynalnych
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

taki, który składa się z pięciu rzędów jakichś obiektów krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,