taki, który ma zamiar wylatywać gdzieś

na wylocie taki, który ma zamiar wylatywać gdzieś.

Inne opisy:

proces przystosowywania się jednostki do zmieniających się warunków społecznych
urzędnik kościelny, któremu papież powierzył zarządzanie nad diecezją lub inną administraturą kościelną, nie mianując go równocześnie biskupem ordynariuszem
stanowisko w etyce, które mówi o wymogu bezwzględnego, ścisłego i pozbawionego wyjątków przestrzegania wszelkich norm i prawideł etycznych
to, że coś ma charakter inwokacyjny
naturalna zdolność gleby do zaspokajania potrzeb roślin
zespół cech biologicznych wody decydujący o rozwoju organizmów żywych (roślin i zwierząt) w zbiorniku wodnym
cecha zbiornika wodnego decydująca o zamieszkiwaniu tego zbiornika przez różne organizmy żywe
struktura anatomiczna, o długości 15-20 cm, którą stanowią wszystkie twory wchodzące i wychodzące z moszny, a następnie przechodzące przez kanał pachwinowy
stosunek wysokości zysku do obrotu (najczęściej rozumianego jako przychody ze sprzedaży), względna miara rentowności inwestycji
zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych (genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

taki, który ma zamiar wylatywać gdzieś krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,