taki, który ma kształt wału

wałowaty taki, który ma kształt wału.

Inne opisy:

o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące
samica szczygła
usługa telefoniczna
mieszkanka Podhala, kobieta pochodzenia podhalańskiego
organizm cudzożywny
takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami
zabieg kosmetyczny
działanie na niekorzyść innych osób poprzez podstęp i zamieszanie
takson w randze królestwa bądź podkrólestwa, obejmujący wszystkie prokarionty nie będące archeonami
biedny uczeń, który utrzymywał się z jałmużny lub posług
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

taki, który ma kształt wału krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,