taki, który jest słabo wyczuwalny krzyżówka

nitkowaty taki, który jest słabo wyczuwalny.

Inne opisy:

skupowanie przez państwo nadwyżek produkcji, aby ustrzec producentów przed stratami
kategoria wysokości podatku od darowizny, zależna od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym
spotkanie, którego celem jest wspólna modlitwa uwielbienia Boga prowadzona przez osobę lub grupę osób pełniącą funkcję lidera
choroba polegająca na utracie kontroli nad ilością spożywanego alkoholu
choroba, której rozwój związany jest z życiem w miejscu o wysoko rozwiniętym stopniu cywilizacji
tytuł nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego, przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie pr
psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego świadomości ekologicznej
uczelnia, w której przynajmniej jedna jednostka organizacyjna posiada uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora
dokument wydawany przewoźnikowi drogowemu, który upoważnia go do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego
zamówienie na potrzeby określonych w ustawie sektorów, przekraczające wyrażoną w złotych równowartość kwoty 400 000 euro dla dostaw i usług oraz kwoty 5 000 000 euro dla robót budowlanych
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Boli od grochu (w dziecięcym wierszyku)
Boli przy anginie
Boli w czasie anginy, grypy
Bolid
Bolid na torze lodowym
Bolivar
Bollywood – Bombaj, Hollywood - ?
Bolognese, we włoskiej kuchni
Bolońscy uczeni komentujący prawo rzymskie w formie uwag, w XII i XIII wieku
Bolt, sprinter z Jamajki, najszybszy człowiek świata
Bólu, czyli grymas wyrażający cierpienie
Bólu lub niezadowolenia – na twarzy
Bom gimnastyczny
Bom lub reja
Bom na małym jachcie
Bomba
Bomba atomowa potocznie
Bomba, coś fantastycznego
Bomba kobaltowa, aparat medyczny
Bomba pułapka

taki, który jest słabo wyczuwalny krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,