taki, który dotyczyczy katechumenatu, ma coś wspólnego z katechumenatem krzyżówka

katechumenalny taki, który dotyczyczy katechumenatu, ma coś wspólnego z katechumenatem.

Inne opisy:

dawanie wsparcia; ochrona i zaspokajanie potrzeb
filologia ukraińska; dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest ukraińska literatura i język ukraiński
dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest ukraińska literatura i język ukraiński
filologia białoruska; dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest białoruska literatura i język białoruski
dział filologii, którego przedmiotem badań są języki: serbski i chorwacki, a także literatura pisana w tych językach
filologia serbska; dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest serbska literatura i język serbski
dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest serbska literatura i język serbski
filologia chorwacka; dziedzina nauki, której przedmiotem badań jest chorwacka literatura i język chorwacki
filologia słowacka; dział nauki zajmujący się literaturą Słowacji i językiem słowackim
dyscyplina filologiczna zajmująca się badaniem języka i literatury Serbów Łużyckich
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Niższy od hrabiego
Niższy od konia i zdecydowanie bardziej uparty
Niższy od mezzosopranu
Niższy od rektora
Niższy od sopranu
Niższy od wzniesienia
Niższy oficer, dowódca centurii, oddziału liczącego 100 żołnierzy; setnik
Niższy rangą od leśniczego
Niższy rangą od majora
Niższy rangą od maklera
Niższy stopień od plutonowego
Niższy stopniem od kapitana
Niższy stopniem od kaprala
Niższy stopniem od podpułkownika
Niższy urzędnik ziemski w dawnej Polsce
NMP, święto katolickie obchodzone 15 sierpnia
NNW dla właściciela pojazdu
No
No dla chemika
No na tablicy Mendelejewa

taki, który dotyczyczy katechumenatu, ma coś wspólnego z katechumenatem krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,