taki, do którego przyłożono znaczną siłę

niedelikatny taki, do którego przyłożono znaczną siłę.

Inne opisy:

małe oczy, ginące pod powiekami
rodzaj półprzepuszczalnej przegrody lub naczynia z elektrolitem spełniający rolę łącznika dwóch półogniw w ogniwie galwanicznym
jasny róż, kolor taki, jak sierść typowej świni
kolor taki, jak szat biskupa, purpura, czerwono-fioletowy
korozja metali spowodowana procesami elektrochemicznymi, zachodząca wskutek występowania różnych potencjałów na powierzchni korodującego obiektu znajdującego się w środowisku elektrolitu
stosunek wielkości ładunku elektrycznego, przenoszonego w czasie elektrolizy przez jony jednego rodzaju, do całkowitego ładunku, przenoszonego przez wszystkie jony danego elektrolitu
chemiczna technika miareczkowa polegająca na pomiarze zmian przewodnictwa elektrycznego analizowanego roztworu w trakcie stopniowego dodawania do niego odczynnika miareczkującego
pigment intensywnie niebieski, otrzymany poraz pierwszy przez francuskiego chemika Louisa Jacquesa Thénarda, zwyczajowa glinianu kobaltu(II) Co(AlO)
najmniejsza wartość napięcia konieczna do rozpoczęcia elektrolizy
w fizykochemii koloidów i elektrochemii określenie modelu struktury pojawiającej się na granicy dwóch faz
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

taki, do którego przyłożono znaczną siłę krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,