szybko, energicznie, z rozmachem

zamaszyście szybko, energicznie, z rozmachem.

Inne opisy:

stopa metryczna sześciomorowa, która składa się z jambu i choreja
powrót do zdrowia po chorobie, rekonwalescencja
w gwarze wielkopolskiej pieszczotliwe określenie osoby chorej lub często chorującej
zdrobniale o chorobie
kierunek w biogeografii zajmujący się badaniem struktury fauny i flory, obszarów przez nich zajmowanych, ich zasięgu oraz przyczyn zróżnicowania rozmieszczenia na obszarze całej kuli ziemskiej
naukowiec, specjalista zajmujący się chorologią (badaniem fauny i flory, ich obszarów występowania oraz przyczyn zróżnicowania ich rozmieszczenia na kuli ziemskiej)
Ceutorrhynchus - rodzaj chrząszcza z rodziny ryjkowcowatych
to, że coś jest korporacyjne, posiada cechy organizacji korporacyjnej
chłodnik z buraków, nazwa popularna na Litwie i Ukrainie
inaczej ciągłość; cecha czegoś wciąż obecnego albo ciągle powtarzającego się
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

szybko, energicznie, z rozmachem krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,