stanowić parę, spotykać się z kimś krzyżówka

chodzić stanowić parę, spotykać się z kimś

Inne opisy:

opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
łączyć się logicznie
być długo w jakimś miejscu, zajmować to miejsce sobą
nadużywać czyjejś dobroci i uprzejmości
starać się zdominować kogoś, absorbować go całkowicie, wymuszać na nim istotne dla siebie zachowania
kompletnie podporządkowywać sobie kogoś, sprawiać, że ktoś będzie całkowicie uległy
uczestniczyć w czymś niejawnie, tak, żeby nikt nie wiedział
przyczyniać się do czegoś
zarządzać wszystkim, mieć wszystko pod całkowitą kontrolą
planować coś potajemnie
Taniec z Moulin Rouge
Taniec z okolic podwawelskiego grodu
Taniec z operetki
Taniec z operetki Offenbacha
Taniec z opery Bizeta „Carmen”
Taniec z paryskich rewii i kabaretów
Taniec z piosenki Bohdana Łazuki
Taniec z piosenki Rosiewicza
Taniec z przysiadami, wyrzucaniem nóg i podskokami, stylizowany taniec ukraiński lub rosyjski
Taniec z rejonu Podhala
Taniec z Wiednia
Taniec z wymianą partnerów
Taniec z XIX w., francuski, bardzo żywy
Taniec z XIX w., modny
Taniec z XIX w., towarzyski
Taniec z XVI w., dworski, powolny
Taniec z XVII w., włoski, żywy
Taniec z XVIII w., towarzyski
Taniec z zamianą partnerów
Taniec zawierający nazwę dziecięcej zabawy
Taniec zbójnicki tańczony pod przewodem harnasia

stanowić parę, spotykać się z kimś krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,