słaby pod względem intensywności, natężenia siły

niemocny słaby pod względem intensywności, natężenia siły.

Inne opisy:

dowolna grupa o strukturze identycznej ze strukturą grupy symetrii tego wielokąta, zn. z nią izomorficzną
w retoryce, założenie według którego interpretacja tekstu (pisanego lub mówionego) powinna przyjmować, że tekst ten jest racjonalny
wypowiedź zbudowana z funktora asercji stwierdzającego prawdziwość oraz z argumentu w postaci zdania albo jego negacji
w logice modalnej wypowiedź zbudowana z funktora modalnego "musi" (lub równoważnego, np. "powinien") stwierdzającego konieczność, a także z argumentu w postaci zdania albo jego negacji
grupa wszystkich bijekcji pewnego zbioru w siebie (czyli permutacji) z działaniem składania pełniącego rolę działania grupowego i identycznością jako elementem neutralnym
w teorii grup, intuicyjnie grupa „prawie” abelowa, która może pojawiać się zarówno w teorii Galois, jak i w zagadnieniach związanych z klasyfikacją grup, również grup Liego
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu)
nietrywialna grupa nie mająca właściwych podgrup normalnych, czyli jedynymi grupami normalnymi są w niej grupa trywialna i ona sama
każdy warunek, z którego dany fakt wynika
grupa, dla której istnieje ciąg subnormalny o abelowych faktorach (przemiennych ilorazach)
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

słaby pod względem intensywności, natężenia siły krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,