przenośnie: wstrętny, bardzo komuś niemiły

oślizgły przenośnie: wstrętny, bardzo komuś niemiły.
obślizgły przenośnie: wstrętny, bardzo komuś niemiły.
oślizły przenośnie: wstrętny, bardzo komuś niemiły.

Inne opisy:

poturu, Potorous tridactylus – torbacz z rodziny kanguroszczurowatych; zamieszkuje lasy i zarośla południowo-wschodniej Australii i Tasmanii
Hypsiprymnodon moschatus – gatunek torbacza z rodziny kanguroszczurowatych; występuje w wilgotnych lasach równikowych na wschodzie Australii w północno-wschodnim Queensland
kanguroszczur pustynny, Caloprymnus campestris - gatunek torbacza z rodziny kanguroszczurowatych, uważany za wymarły
Macropodidae – rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców, druga pod względem liczby gatunków rodzina torbaczy, obejmująca ponad 50 gatunków zwierząt nazywanych powszechnie kangurami; występują w Aus
Cladoselachii, Cladoselachiformes - rząd wymarłych morskich ryb chrzęstnoszkieletowych z podgromady spodoustych żyjących od górnego dewonu do górnego karbonu; prażarłacze były prawdopodobnie przodkam
ryba kopalna - ryba, która wymarła i współcześnie nie istnieje; pozostała zachowana w głębi ziemi w postaci skamieniałości
Buxbaumia viridis – gatunek mchu należący do rodziny bezlistowatych (Buxbaumiaceae); mech dwupienny o bardzo małym, trudnym do zauważenia w naturalnym środowisku gametoficie, rośnie na próchniejącym
Antitrichia curtipendula - gatunek mchu z rodziny białozębowatych
Panderichthys rhombolepis – drapieżna ryba mięśniopłetwa; jej szczątki znaleziono u wybrzeży Morza Bałtyckiego, w pobliżu Łotwy; ryba ta żyła w okresie późnego dewonu (ok. 380 mln lat temu) w akwenac
gładyszek tępolistny, Homalia trichomanoides – gatunek mchu należący do rzędu rokietowców; tworzy zbite, przypłaszczone darnie o barwie jasnozielonej zmieniającej się następnie w żółtozieloną, rośnie
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

przenośnie: wstrętny, bardzo komuś niemiły krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,