przebrać w czymś miarę, przekroczyć granicę

przesadzić przebrać w czymś miarę, przekroczyć granicę.
przegiąć pałę przebrać w czymś miarę, przekroczyć granicę.
przegiąć przebrać w czymś miarę, przekroczyć granicę.
przeciągnąć strunę przebrać w czymś miarę, przekroczyć granicę.
przeholować przebrać w czymś miarę, przekroczyć granicę.
przesolić przebrać w czymś miarę, przekroczyć granicę.

Inne opisy:

pole wektorowe, w przypadku którego nie można wskazać w przestrzeni początku działania jego sił
w dendrologii i ogrodnictwie określenie oznaczające drzewo lub krzew rosnące pojedynczo na otwartym terenie, szczególnie eksponowane
pole wektorowe, w którym rotacja nie jest równa zero
pole wektorowe, w którym wirowość równa jest zeru
w semantyce, suma znaczeń danego znaku językowego, obejmująca jego denotację i konotacje
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalne
dziedzina, zakres czyichś zainteresowań
alit - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego
zasadowy krzemian wapnia, będący mieszaniną krzemianu wapnia i tlenku wapnia o wzorze 3CaO * SiO2
w Krakowie i Małopolsce - dwór, podwórko; niezadaszony obszar na zewnątrz budynku, świeże powietrze, otwarta przestrzeń
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

przebrać w czymś miarę, przekroczyć granicę krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,