promieniowanie jonizujące będące strumieniem cząstek krzyżówka

promieniowanie korpuskularne promieniowanie jonizujące będące strumieniem cząstek.

Inne opisy:

jazda w sposób brawurowy; jazda szybka i niebezpieczna
połączenie uzyskane za pomocą aparatu telefonicznego
numer abonenta, osoby lub instytucji, do której wykonywane jest połączenie
Plutella xylostella - pospolity, kosmopolityczny gatunek owada z rodziny tantnisiowatych (Plutellidae)
uformowany w ciągu XIX wieku stylizowany taniec ludowy, zaadaptowany do potrzeb scenicznych
tancerz, którego specjalizacją są tańce charakterystyczne
w muzyce - jednostka podziału metrycznego
podział przebiegu rytmicznego porządkujący ugrupowania rytmiczne za pomocą regularnie powtarzających się akcentów
takt składający się z trzech jednostek metrycznych
świerk kłujący, świerk srebrny, Picea pungens – gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); pochodzi z Gór Skalistych w zachodniej części Ameryki Północnej; wiecznie zielone, bardzo okazałe drze
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Zastrzelenie
Zastrzelić
Zastrzelony przez zabójcę
Zastrzelony
Zastrzeżenia, pretensje kierowane do kogoś
Zastrzeżenia, wątpliwości w stosunku do czegoś
Zastrzeżenia
Zastrzeżenie lub warunek w umowie
Zastrzeżenie sobie odpowiednich sformułowań w umowie
Zastrzeżenie stawiane przy zawieraniu umowy
Zastrzeżenie w dokumencie prawnym
Zastrzeżenie w umowie
Zastrzeżenie, skarga (mieć jedno …)
Zastrzeżenie, uwaga (mam jedno ...)
Zastrzeżenie, żądanie (np. przy zawieraniu umowy)
Zastrzeżenie
Zastrzeżony (wzór w UP)
Zastrzeżony wzór w urzędzie patentowym
Zastrzeżony
Zastrzyk finansowy ze środków unijnych, np. dla rolników

promieniowanie jonizujące będące strumieniem cząstek krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,