podmiot działający (czyniący) za pośrednika

faktor podmiot działający (czyniący) za pośrednika.

Inne opisy:

wiek kobiety będącej w czwartej dekadzie życia
kolejowy wagon pasażerski z długim i wąskim korytarzem, z którego wchodzi się do przedziałów; produkowany od XIX w
zwieńczenie hełmu łączące się z nim za pośrednictwem korony rangowej lub przepaski, z której rozwijały się labry
ułamek, w którym wartość w liczniku jest mniejsza niż wartość w mianowniku
gorący klimat, w którym pogodę kształtują monsuny
klimat o małej ilości opadów, ma cechy klimatu gorącego i umiarkowanego
klimat kontynentalny, gdzie lato jest upalne a zima ostra
reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach wszystkich organizmów może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność aminokwasów w i
zestawienie aktywów i pasywów danej jednostki gospodarującej
los, bilet loteryjny z wygraną
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

podmiot działający (czyniący) za pośrednika krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,