owad z rzędu muchówek

giez owad z rzędu muchówek.
bzyg owad z rzędu muchówek.
komarnica owad z rzędu muchówek.
koziułek owad z rzędu muchówek.
pryszczarek owad z rzędu muchówek.
trzmielówka owad z rzędu muchówek.
gnojka owad z rzędu muchówek.
plujka owad z rzędu muchówek.

Inne opisy:

w słowotwórstwie: element lub zespół wszystkich elementów różniących wyraz motywowany od motywującego
samogłoska zredukowana, taka, która może tworzyć sylabę, jeżeli towarzyszą jej odpowiednie inne głoski
sylaba, na którą pada akcent
sylaba, na którą nie pada akcent wyrazowy
sylaba, która kończy się samogłoską, np. ma, de
sylaba, która kończy się spółgłoską, np. dom, kak-tus
prasłowiańska półsamogłoska tworząca sylabę
jer występujący w sylabie poprzedzającej sylabę z jerem słabym (np. pь̥sъ̯)
jer znajdujący się na końcu wyrazu (np. kostь̯) lub w sylabie poprzedzającej sylabę z samogłoską inną niż jer słaby (np. dъ̯va)
prasłowiańska półsamogłoska półkrótka tylna, której barwa przypominała bardzo krótko wymówione y, występująca wyłącznie po spółgłosce twardej
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

owad z rzędu muchówek krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,