osoba, która bezpodstawnie podaje się za przywódcę charyzmatycznego krzyżówka

fałszywy prorok osoba, która bezpodstawnie podaje się za przywódcę charyzmatycznego.

Inne opisy:

ładunek elektryczny przepływający w czasie 1 minuty przez przekrój poprzeczny przewodnika, gdy natężenie prądu elektrycznego płynącego przez tę powierzchnię wynosi 1 amper
ładunek elektryczny przepływający w czasie 1 godziny przez przekrój poprzeczny przewodnika, gdy natężenie prądu elektrycznego płynącego przez tę powierzchnię wynosi 1 amper
jednostka ładunku w układzie CGS równa 10C
jednostka opisująca wielkość fizyczną C równą stosunkowi ładunku q zgromadzonego na przewodniku do potencjału \varphi tego przewodnika
symbol jednostki pojemności elektrycznej w układzie SI
jednostka pojemności elektrycznej równa 0,001 farada
symbol wielokrotności farada (F) - jednostki pojemności elektrycznej w układzie SI; 1 µF = 10E−6 F
wielokrotność farada (F) - jednostki pojemności elektrycznej w układzie SI;1 nF = 10E-9 F
jednostka układu CGS odpowiadająca pojemności 10E+9 farada (1000000000 F lub 1 gigafarad (GF)); ta bardzo duża jednostka jest używana wyłącznie w terminologii medycznej
wielokrotność farada (F) - jednostki pojemności elektrycznej w układzie SI równa 10E+9 F; jednostka stosowana w terminologii medycznej
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Człowiek czynnie uprawiający wyuczony zawód
Człowiek dążący do urzeczywistnienia pewnej koncepcji
Człowiek dbający o swój wygląd, zawsze ubrany stosownie do okoliczności
Człowiek dla człowieka
Człowiek dobroduszny, z odcieniem pobłażliwości
Człowiek doglądający i kierujący psami myśliwskimi w czasie polowania
Człowiek dokładny przesadnie
Człowiek dopiero co poznany
Człowiek dorosły, dojrzały
Człowiek doświadczony i sprytny
Człowiek doświadczony, przebiegły (przestarzale)
Człowiek doświadczony, przebiegły, chytry
Człowiek doświadczony, przebiegły
Człowiek doświadczony, rutyniarz
Człowiek doświadczony, sprytny, przebiegły
Człowiek doświadczony
Człowiek dotknięty bielactwem
Człowiek dotknięty jedną myślą
Człowiek dotknięty manią prześladowczą
Człowiek dotknięty obłędem

osoba, która bezpodstawnie podaje się za przywódcę charyzmatycznego krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,