oceniony na siedem gwiazdek w jakiejś skali

siedmiogwiazdkowy oceniony na siedem gwiazdek w jakiejś skali.

Inne opisy:

odmiana ściegu dzierganego w kształcie stylizowanej gałązki mająca zastosowanie w haftach ozdobnych
nagłe zmiany cen niewynikające ze zmian w popycie
dział pedagogiki, którego podstawowym obiektem zainteresowania jest człowiek wymagający wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich trudności, utrudniających mu rozwój i funkcjonowanie społeczne. {
metaforycznie o dużej ilości elementów (np. ludzi) znajdujących się w nieprzerwanym ruchu w określonym kierunku
zachowania zwierzęce mające wywołać u przeciwika odstąpienie od jego zamiarów lub sygnalizujące możliwość ataku
zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa
w medycynie: zakażenie
próba uzyskania przewagi nad przeciwną drużyną
wystąpienie lub nasilenie się niekorzystnych warunków atmosferycznych
blok kamienny w kształcie graniastosłupa, zwykle taki, którego przynajmniej jeden bok jest ozdobny
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

oceniony na siedem gwiazdek w jakiejś skali krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,