Narcissus cyclamineus - gatunek roślin należący do rodziny amarylkowatych

narcyz cyklamenowaty Narcissus cyclamineus - gatunek roślin należący do rodziny amarylkowatych.

Inne opisy:

operacja polegająca na rozszerzeniu szyjki macicy i usunięciu zawartości macicy; wymaga wykonania znieczulenia ogólnego, wykonywana jest w celach terapeutycznych i diagnostycznych, rzadko jako metoda
wymiana informacji żywego ustroju z otoczeniem
dziedzina wiedzy ukonstytuowana przez Arystotelesa, rozważająca byt jako byt oraz jego istotne własności i ostateczne przyczyny
przestrzeń o geometrii euklidesowej
addytywna funkcja zbiorów określona na ciele zbiorów o wartościach w przestrzeni unormowanej
kult Słońca lub jego personifikacji w dawnych religiach politeistycznych
miara kąta wyrażona przez stosunek długości łuku okręgu opartego na tym kącie do długości promienia okręgu
w matematyce miara zachowywana przez pewną funkcję
nieoficjalna nazwa produktu związanego z elektroniką lub branżą IT nadawana przed wypuszczeniem go na rynek (najczęściej w fazie testów)
kult Księzyca lub jego personifikacji w dawnych religiach politeistycznych
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

Narcissus cyclamineus - gatunek roślin należący do rodziny amarylkowatych krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,