nagle, w sposób nieprzewidziany, bardzo szybko krzyżówka

z dnia na dzień nagle, w sposób nieprzewidziany, bardzo szybko.

Inne opisy:

tak jak pergamin
bardzo źle pod względem smaku, niedobrze, wstrętnie
na początku, u początków, wtedy, gdy coś się zaczynało lub zaczęło
w sposób charakterystyczny dla społeczeństw pierwotnych (zwykle w znaczeniu: przedpiśmiennych); na niezaawansowanym etapie kultury
dziko, prymitywnie, tak, że człowiek zdaje się w sposób nieskrępowany ulegać instynktom, popędom, temu, co w nim naturalne (tzn. niekulturowe); tak, że coś kojarzone jest ze stanem przedcywilizacyjne
z pożądaniem, w sposób świadczący o ogromnym pragnieniu, żądzy czegoś
tak, że imponuje rozmiarem, okazale, pokaźnie
tak, że coś jest podłe, przeklęte, irytujące, jest źle oceniane, tak, że coś jest jawnie nacechowane jakąś negatywną cechą, przez którą można to mieć w pogardzie i uważać to za uciążliwość
równolegle do powierzchni ziemi lub czasem innej linii albo płaszczyzny, która jest uważana za podobny punkt odniesienia
trójwymiarowo, wypukle, tak, że jest wrażenie trójwymiarowości
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Zawrzeć w sobie
Zawrzeć w słowie drukowanym
Zawrzeć
Zawrzenie (w ostrej przenośni) podczas ostrej wymiany zdań
Zawrzeszczeć
Zawrzeszczenie
Zawstydzające skrępowanie (przestarzale)
Zawstydzenie
Zawstydzony
Zawsze 1 kwietnia
Zawsze chce postawić na swoim
Zawsze dopisuje głodomorowi
Zawsze jest jakiejś … z sytuacji
Zawsze jest tam, gdzie i meta
Zawsze ma dobry humor
Zawsze ma fart
Zawsze modnie ubrana
Zawsze musi postawić na swoim
Zawsze na końcu
Zawsze nienagannie ubrany, wytworny

nagle, w sposób nieprzewidziany, bardzo szybko krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,