mieszkanka Cieszyna krzyżówka

cieszynianka mieszkanka Cieszyna.
Wielki leksykon krzyżówkowy ponad 580 tys. haseł kup e-book

Inne opisy:

taki, którego nie da się, nie można albo nie powinno się wymieniać
dotyczący partyzantów lub partyzantki
przenośnie: taki, który działa samowolnie, nielegalnie
o człowieku: zależny od kogoś, taki, któy pod kogoś podlega, przed kimś odpowiada
związany z terenem - częścią powierzchni Ziemi, wraz jej ukształtowaniem i roślinnością
związany z kliniką
taki, który robi afery - skandale
taki, który jest przypadkiem, nie stanowi skutku celowego działania, lecz pojawia się w wyniku zbiegu okoliczności
będący antynomią, sprzeczny, przeciwstawny, przeciwny wobec kogoś lub czegoś
taki, który wyraża pochwałę wobec kogoś lub czegoś
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Uczeń kończący szkołę średnią, maturzysta
Uczeń kończący średnią szkołę ogólnokształcącą, maturzysta
Uczeń liceum
Uczeń Lizypa, malarz, rzeźbiarz, z Sykionu (IV-III w. p.n.e.)
Uczeń lub student uniwersytetu w czasach średniowiecza
Uczeń lub student, który uczy się samodzielnie i tylko egzaminy zdaje w szkole
Uczeń Lutra
Uczeń na lekcji
Uczeń na praktyce u majstra
Uczeń na stażu
Uczeń najlepszy w klasie
Uczeń najmłodszej klasy
Uczeń Platona, matematyk i astronom (408-355 r. p.n.e.)
Uczeń po ukończeniu zerówki
Uczeń początkowych klas seminarium duchownego
Uczeń powtarzający klasę
Uczeń powtarzający rok w tej samej klasie
Uczeń przeciętny
Uczeń przed maturą
Uczeń Rembrandta, malarz holenderski

mieszkanka Cieszyna krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,