mający na celu stworzenie pewnego wrażenia, będący pozorem czegoś krzyżówka

pozorancki mający na celu stworzenie pewnego wrażenia, będący pozorem czegoś.

Inne opisy:

układ konstrukcyjny statku powietrznego (samolotu lub szybowca), w którym ster wysokości znajduje się w części dziobowej przed skrzydłami
zespół cech typowych dla Turka lub czegoś tureckiego
turnia
rodzaj obuwia, sandał ze skrzydełkami
część składowa pługa łacząca jego korpus z grządzielem lub ramą
grupa 2-6 piór wyrastających z kości kciuka ptaka, które pomagają zmniejszyć pór skrzydła podczas lotu
przyczep do butów ułatwiający wchodzenie na słup; słupołazy wykorzystywane są głównie w pracy przy napowietrznych liniach telefonicznych i elektrycznych
w botanice: wyrostek na nasionach lub przy owocach niektórych roślin, który ułatwia przenoszenie nasion przez wiatr na większą odległość
cecha charakteryzująca ludzi, zwierzęta, przedmioty i inne elementy rzeczywistości społecznej, które postrzegane są jako cudzoziemskiego pochodzenia lub natury
w botanice: jeden z dwóch bocznych płatków w kwiatach niektórych roślin
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
Stopień najwyższy
Stopień nasilenia, intensywności
Stopień nasycenia barwą
Stopień nasycenia barwy
Stopień nasycenia wody lub gleby solą
Stopień nasycenia wody morskiej NaCl
Stopień naukowy nadawany dawnej doktorowi
Stopień naukowy najniższy
Stopień naukowy
Stopień niski w drzwiach
Stopień niższy od drużynowego
Stopień oficerski marynarki wojennej
Stopień oficerski niższy od kapitana
Stopień oficerski niższy od pułkownika
Stopień oficerski w armii rosyjskiej, odpowiednik porucznika
Stopień oficerski w carskiej Rosji
Stopień oficerski w dawnej policji
Stopień oficerski w kawalerii, odpowiadający kapitanowi
Stopień oficerski w kawalerii
Stopień oficerski w marynarce wojennej, odpowiadający stopniowi generała dywizji

mający na celu stworzenie pewnego wrażenia, będący pozorem czegoś krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,