koparka, maszyna do wybierania i ładowania ziemi

ekskawator koparka, maszyna do wybierania i ładowania ziemi.

Inne opisy:

artylerzysta obsługujący broń palną
nazwa używana na określenie rzemiosła, którego przedmiotem jest wyrób przedmiotów z brązu, miedzi, spiżu i mosiądzu
jedwabna szata liturgiczna papieża oraz - na mocy szczególnego przywileju - patriarchy Lizbony
zdobycie pierwszego miejsca przez dwóch zawodników z tego samego zespołu
browarnik, który nadzorował pracę słodowni
tworzywo sztuczne, które w określonej temperaturze i ciśnieniu zaczyna mieć własnościwości lepkiego płynu
polialkohol, alkohol wielowodorotlenowy, poliol - alkohol posiadający w swojej cząsteczce więcej niż jedną grupę hydroksylową (-OH)
polialkohol, alkohol polihydroksylowy, poliol - alkohol posiadający w swojej cząsteczce więcej niż jedną grupę hydroksylową (-OH)
polialkohol, alkohol polihydroksylowy, alkohol wielowodorotlenowy, poliol - alkohol posiadający w swojej cząsteczce więcej niż jedną grupę hydroksylową (-OH)
alkohol polihydroksylowy (poliol) zawierający po jednej grupie hydroksylowej (−OH) przy każdym atomie węgla
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

koparka, maszyna do wybierania i ładowania ziemi krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,