Imię Lennona, jednego z Beatlesów krzyżówka

john Imię Lennona, jednego z Beatlesów

Inne opisy:

opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś
łączyć się logicznie
być długo w jakimś miejscu, zajmować to miejsce sobą
nadużywać czyjejś dobroci i uprzejmości
starać się zdominować kogoś, absorbować go całkowicie, wymuszać na nim istotne dla siebie zachowania
kompletnie podporządkowywać sobie kogoś, sprawiać, że ktoś będzie całkowicie uległy
uczestniczyć w czymś niejawnie, tak, żeby nikt nie wiedział
przyczyniać się do czegoś
zarządzać wszystkim, mieć wszystko pod całkowitą kontrolą
planować coś potajemnie
Kierunek siły ciążenia
Kierunek siły ciężkości
Kierunek społeczno-polityczny postulujący likwidację państwa i nieograniczoną wolność jednostki
Kierunek średniowiecznej filozofii chrześcijańskiej
Kierunek studiów dla chcących zostać lekarzami
Kierunek studiów dla przyszłego adwokata
Kierunek studiów dla przyszłych adwokatów, notariuszy, radców
Kierunek studiów dla przyszłych lekarzy
Kierunek studiów dla przyszłych speców od komputerów
Kierunek studiów przyszłego adwokata
Kierunek, tendencja rozwojowa
Kierunek, tendencja w modzie, gospodarce światowej
Kierunek umysłowy i literacki w Europie w drugiej połowie XVIII w
Kierunek w filmie, sztuce i literaturze nawiązujący do filozofii marksistowskiej (od początku lat 30. do połowy lat 80. XX w.)
Kierunek w hinduizmie związany z praktykami religijno-magicznymi
Kierunek w jazzie stworzony przez Scotta Joplina
Kierunek, w którym zwykle udaje się zwierzyna ruszona ze swojej ostoi
Kierunek w literaturze i sztuce w latach trzydziestych XX w
Kierunek w literaturze polskiej na początku XIX w. , wzorujący się na klasycyzmie francuskim
Kierunek w literaturze przełomu XIX i XX wieku nawiązujący do nurtu rozwijającego się sto lat wcześniej
Kierunek w literaturze, sztuce

Imię Lennona, jednego z Beatlesów krzyżówka krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,