dobytek raczej skromnych rozmiarów

chudoba dobytek raczej skromnych rozmiarów.

Inne opisy:

tak, że coś nie ma charakteru teoretycznego, tak, że coś jest działaniem
raczej, chyba, z dużym prawdopodobieństwem
zgodnie z prawdą, z rzeczywistością
okresowo, co pewien czas, regularnie, systematycznie, seriami
całościowo, jak całość, jak/jako struktura
w kontekście struktury/strukturalnym, pod względem struktury, systemu organizacji czegoś
tak, że coś daje się odczuć, dostrzec, zauważyć (zwłaszcza intuicyjnie); w sposób wskazujący, że coś rzeczywiście może/mogło mieć miejsce; także: wyraźnie
w sposób postrzegalny zmysłowo (zwłaszcza dotykiem i węchem)
bez sakramentu, z pominięciem sakramentu, poza sakramentem, w sposób nieuświęcony przez sakrament
majestatycznie, pięknie, wyniośle, najczęściej poważnie, dostojnie; niczym posąg, podobnie do posągu pod jakimś względem
opowiedzieć komuś, co się naprawdę czuje, myśli na jakiś ważny temat
postępować przeciwnie, niż większość
powodować, że ktoś coś zaczyna robić, dobrowolnie lub nie, rozkręcać kogoś do działania
odpadać od czegoś, sypiąc się
zwymiotować
wycofywać się z czegoś, odstępować, tchórzyć
wycofać się z czegoś, odstąpić od czegoś, stchórzyć
wydorośleć, stając się dobrze ocenianym członkiem społeczeństwa, prawdziwym człowiekiem
czuć się jako osoba lepsza od innych i okazywać to
wszczynać kłótnię, sprzeciwiać się komuś lub czemuś, toczyć spór o kogoś lub o coś

dobytek raczej skromnych rozmiarów krzyżówka, szarada, hasło do krzyżówki, odpowiedzi,